3'üncü Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı Temel Eğitimi - Ankara, 22-26 Mayıs 2017

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde; BPR Danışmanlık Liderliğindeki Konsorsiyum tarafından yürütülen “INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi İçin Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği” konulu projenin eğitim faaliyetleri çerçevesinde "AVRUPA ve TÜRKİYE COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI EĞİTİMİ"nin ücüncüsü, 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mövenpick Oteli-Söğütözü/Ankara’da gerçekleşmiştir.

Beş gün süreyle gerçekleştirilen söz konusu eğitime Proje paydaşı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ankara merkezinde CBS çalışmaları ile ilgili faaliyet yürüten toplam 116 personel katılmıştır.

Verilen eğitim kapsamında, Coğrafi Veri Alt Yapısına yönelik temel bilgiler, uygulama standartları, coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği, veri uyumlaştırması, coğrafi bilişim tabanlı mevcut uygulamalar ile bağlantılı konularda teknik personel ve uzmanların farkındalığının sağlaması, Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı (INSPIRE / TUCBS) kurulması sürecinde, gerekli politika, teknoloji ve standart bileşenlerin aktarılması ve ilgili uygulamaların yapılması hedeflenmiştir.

Açılış konuşmalarında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilişim Dairesi Başkanı Süleyman Salih BİRHAN proje amaçları, gelişim süreç ve beklentilerini, Konsorsiyum Eğitim Lideri Doç.Dr.Arif Çağdaş Aydınoğlu verilen eğitimin amaç, kapsam ve kazanımlarını ifade etmişlerdir.

Projenin üçüncü eğitim faaliyeti olarak söz konusu etkinlik, konularında deneyimli 10 akademik ve uzman personel tarafından, 20'şer oturumda iki ayrı sınıfta gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında; farklı meslek disiplinlerinden katılımcılar için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel konuları, coğrafi veri modelleri ve veritabanları hakkında bilgi verilmiştir. INSPIRE/TUCBS uygulama ve politikaları, bileşenleri, kavramsal model bileşenleri, veri standartları, güncel uygulamalar, Metaveri, Ağ Servisleri, Coğrafi Veri Portali, veri dönüşüm ve uyumlaştırması, CBS Gn.Md.lüğünde yürütülen benzer yapıdaki projeler ve uygulamalar vb. konularda katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak eğitim sunulmuştur. Uygulanan eğitim programının sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir. Projenin müteakip dönemlerinde, farklı seviyelerde eğitim faaliyetine devam edilecektir.