Teknik İnceleleme Ziyareti I - Santander, Vitoria, Madrid - İSPANYA, 12-19 Mart 2017

"Avrupa Topluluğu Mekânsal Bilgi Alt Yapısı (INSPIRE) Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi" çerçevesinde 12-19 Mart 2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Refik TUZCUOĞLU başkanlığında Türk Heyeti, İspanya’da Teknik İnceleme Ziyareti gerçekleştirmiştir.

Söz konusu proje hedefleri arasında yer alan, "Karar Vericiler ve Ana Paydaşların Farkındalık ve Deneyimlilerinin Artırılması" için coğrafi bilgi sitemleri ile ilgili yeni teknolojilerin değerlendirilmesi, INSPIRE Direktifi yerel uygulamalarının yerinde incelemesi ve Avrupa'daki en iyi uygulama örneklerine yönelik bilgi edinilmesi kapsamında gerçekleştirilen teknik çalışma ve inceleme faaliyetine, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sn. Gn.Md. Ömer Alan, Gn.Md. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Bayraktar, teknik ve idari yöneticiler, Yerel Yönetim (Belediyeler) temsilcilieri ile Proje yürütücüsü Konsorsiyum Temsilcileri olmak üzere toplam 14 personel katılım yapmıştır.

İspanya boyutunda, yerel yönetimler(belediye), bölgesel ve ulusal-merkezi seviyelerde hiyerarşik olarak proje amaçlarına uygun olacak şekilde tamamıyla coğrafi bilgi bazında teknik konularda inceleme çalışmalarının yapıldığı faaliyette, Santander, Vitoria ve Madrid bölgelerine gidilmiş, Cantabria Üniversitesi'nde uygulamalar yerinde görülmüştür. Bakanlık ve Konsorsiyumun Türk ve İspanyol temsilcileriyle ortaklaşa olarak yapılan program dahilinde yedi farklı birimde gerçekleştirilen teknik inceleme ve çalışmalara yönelik detaylara ve ilgili görsellere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu incelemeler süresinde, Türkiye’de uygulanan benzer çalışma ve süreçler hakkında İspanyol yetkililer bilgilendirilirken, özellikle INSPIRE uyumlu CBS alt yapısı, standartlar, algılayıcılar (sensörler) ve akıllı şehir uygulamaları ve bunların mobil sistemlerle teknolojik olarak bütünleştirilmesi sonucunda kentsel alanlarda yaşam kalitesinin artırılması konularında bilgi ve materyal transferi sağlanmış, ortak çalışmalar için gerekli ön temaslar yapılmıştır.