Paydaşlar Semineri - I: OGC ve INSPIRE Standartları Perspektifinde Kurumsal Uygulamalar - Ankara, 9-10 Şubat 2017

"INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi İçin Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği" konulu projenin eğitim ve farkındalık yaratma faaliyeti çerçevesinde "OGC ve INSPIRE Standartları Perspektifinde Kurumsal Uygulamalar" konulu "Paydaşlar Semineri-I", 09-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Mövenpick Oteli-Söğütözü Ankara’da gerçekleşmiştir.

Ankara'da bulunan paydaş kurumlar ile coğrafi çalışmalarla bağlantılı kamu birimlerinde görevli olup Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel bilgisine sahip yaklaşık 112 katılımcıyla iki gün süreli olarak gerçekleşen Seminer'de, OGC Standartları, INSPIRE Direktifi ve veri alt yapısı standartları, ilgili programlar ve bileşenler, veri setleri ve kurumsal uygulamalarda birlikte çalışabilirlik, servisler, veri dönüşümleri ile AB ülkeleri Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Standart ve uygulamaları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) uygulama ve çalışmaları konularında bilgi aktarımı yapılmıştır.

Açılış konuşmalarında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Sayın Hüseyin BAYRAKTAR, Proje hedefleri arasında yer alan eğitim çalışmalarından beklentiler ile Seminer ’den elde edilecek bilgiler sonucunda elde edilecek faydanın kurumsal çalışmalara yansıtılmasının önemini vurgulamıştır. Uygulama ve Koordinasyon Daire Bşk.lığı ve Proje Koordinasyon Takımı personeli Sayın Yıldırım BAYAR da yaptığı konuşmalarda Proje hedef ve amaçlarını ifade etmiştir.

Konsorsiyum yürütücülüğünde Projenin ikinci seminer faaliyeti olarak gerçekleştirilen Paydaşlar Semineri-1'de, konularında deneyimli, beşi yabancı, ikisi Türk olmak üzere yedi akademik ve uzman personel tarafından, üç bağlantılı oturumda sunumlar gerçekleştirilmiştir. Seminerde uygulanan program kapsamında yukarıda ifade edilen konular dâhilinde 10 sunum yapılmış, katılımcı soru ve katkıları paylaşılmıştır.

Müteakip seminer faaliyetlerine ışık tutacak şekilde bir anketin de düzenlendiği Seminer'in son gününde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Uygulama ve Koordinasyon Dairesi Bşk. Süleyman S. BİRHAN tarafından kapanış konuşması yapılarak, katılımcı ve konuşmacılara Seminer Katılım Sertifikaları dağıtılmıştır.