2'nci Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı Temel Eğitimi - Ankara, 12-16 Aralık 2016

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Avrupa Birliği Ön Katılım Desteği Ulusal Programı kapsamında yürütülen “INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi İçin Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği” konulu projenin eğitim faaliyetleri çerçevesinde "AVRUPA ve TÜRKİYE COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI TEMEL EĞİTİMİ"nin ikincisi, 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Mövenpick Oteli-Söğütözü/Ankara’da gerçekleşmiştir.

Beş gün süreyle gerçekleştirilen söz konusu eğitime Belediyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İller Bankası’ndan CBS çalışmaları ile ilgili personel ile Üniversitelerden aynı konuda çalışmalar yapan akademisyenler olmak üzere toplam 190 personel katılmıştır.

Verilen eğitim ile Coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği konusunda, kamu kurumlarında çalışan teknik personel ve uzmanların farkındalığını sağlamak, Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı (INSPIRE / TUCBS) kurulması sürecinde, gerekli politika, teknoloji ve standart bileşenlerin anlatılması ve ilgili çalışma alanında uygulanması konusunda bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Açılış konuşmalarında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi Sn. Yıldırım Bayar proje amaçları, gelişim süreç ve beklentilerini, Konsorsiyum Takım Lideri Doç.Dr.Onur Lenk Proje hedef ve çalışmalarını, Konsorsiyum Eğitim Lideri Doç.Dr.Arif Çağdaş Aydınoğlu verilen eğitimin amaç, kapsam ve kazanımlarını ifade etmişlerdir.

Projenin İkinci Eğitim Faaliyeti, konularında deneyimli 11 akademik ve uzman personel tarafından, 20'şer oturumda üç ayrı sınıfa verilmiştir. Eğitim kapsamında; farklı meslek disiplinlerinden katılımcılar için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel konuları, coğrafi veri modelleri ve veritabanları hakkında bilgi verilmiştir. INSPIRE/TUCBS politikaları, bileşenleri, kavramsal model bileşenleri, veri standartları, güncel uygulamaları, Metaveri, Ağ Servisleri, Coğrafi Veri Portali, Yerel Yönetimler için Uzaktan Algılama ürünlerinin kullanımları vb. konularda katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verilmiştir. Projenin müteakip dönemlerinde, farklı seviyelerde eğitim faaliyetine devam edilecektir.