1'inci Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı Temel Eğitimi - Ankara, 14-18 Kasım 2016

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Avrupa Birliği Ön Katılım Desteği Ulusal Programı kapsamında yürütülen “INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi İçin Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği” konulu projenin eğitim faaliyetleri çerçevesinde "AVRUPA ve TÜRKİYE COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI TEMEL EĞİTİMİ", 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Mövenpick Oteli-Söğütözü/Ankara’da gerçekleşmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinde ve proje kapsamında pilot olarak yer alan Kayseri ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile Elazığ ve Pendik Belediyelerinde görevli toplam 180 teknik personele, beş gün süreli verilen eğitimin amacı; coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği konusunda, kamu kurumlarında çalışan teknik personel ve uzmanların farkındalığını sağlamaktır. Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı (INSPIRE / TUCBS) kurulması sürecinde, gerekli politika, teknoloji ve standart bileşenlerin anlatılması ve ilgili çalışma alanında uygulanması konusunda bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Açılış konuşmalarında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sn. Ömer ALAN bu eğitimin meslek disiplini için öneminden bahsetmiş, Uygulama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Sn. Süleyman S. BİRHAN eğitimin kapsamı ve programını ifade etmiştir.

Projenin Birinci Eğitim Faaliyeti, konularında deneyimli 12 akademik ve uzman personel tarafından, 20'şer oturumda üç ayrı sınıfa verilmiştir. Eğitim kapsamında; farklı meslek disiplinlerinden katılımcılar için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel konuları, coğrafi veri modelleri ve veritabanları hakkında bilgi verilmiştir. INSPIRE/TUCBS politikaları, bileşenleri, kavramsal model bileşenleri, veri standartları, güncel uygulamaları, Metaveri, Ağ Servisleri, Coğrafi Veri Portali vb. konularda katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verilmiştir. Projenin müteakip dönemlerinde, farklı seviyelerde eğitim faaliyetine devam edilecektir.